Székhely
Bonyhád
Dombóvár
Paks
Szekszárd
Tamási

Tolna Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Tamási Tagintézménye
KEZDŐLAP BEMUTATKOZÁS SZOLGÁLTATÁSOK ELÉRHETŐSÉGEK

Főmenü

• Munkatársaink
• Szülőknek
• Kollégáknak
• Jó tudni!
• Olvasásra ajánljuk!
• Képzések
• Médiaesemények
• Családbarát programok
• Pályázatok
• Álláslehetőségek
• Segítő intézmények, szervezetek

Dokumentumok

Intézményi dokumentumok


A Szekszárdi Tankerületi Központ Szervezeti és Működési Szabályzata


Esélyegyenlőségi terv


Intézményi tanfelügyelet szakértői összegző dokumentum


Közzétételi lista 2023.pdf


Felhívás szülőknek


Letölthető dokumentumok

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 2020-tól


5 éves kori státuszlap


Tájékoztató a tantermen kívüli, digitális munkarendben való részvétel során megvalósuló adatkezelésről


Útmutató a tantermen kívüli, digitális munkarendben való részvétel során megvalósuló adatkezeléshez


JÁRVÁNYÜGYI INTÉZKEDÉSI TERV


Fotógaléria

• Tamási
• TÁMOP 3.1.6.
• Összes galéria »

Szolgáltatásaink

Intézményünk ellátandó alaptevékenységei, feladatai

Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, gondozás:

Feladata a komplex kora gyermekkori intervenció és prevenció: az ellátásra való jogosultság megállapításának időpontjától kezdődően a gyermek fejlődésének elősegítése, a család kompetenciáinak erősítése, a gyermek és a család társadalmi inklúziójának támogatása. A korai fejlesztés és gondozás tevékenységei a komplex gyógypedagógiai fejlesztés, tanácsadás, a társas, a kommunikációs és nyelvi készségek fejlesztése, a mozgásfejlesztés és a pszichológiai segítségnyújtás.


Szakértői bizottsági tevékenység:

Feladata a gyermek, tanuló komplex vizsgálata alapján szakértői vélemény készítése az iskolába lépéshez szükséges fejlettség megállapítása céljából, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség, javaslattétel a különleges bánásmód keretében történő ellátására, az ellátás módjára, formájára és helyére.
A 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet részletesen leírja a tankerületi szakértői bizottsági tevékenység feladatait, valamint ellátási körzetét.
Intézményünk egyrészt tankerületi szakértői bizottsági tevékenységet lát el, feladatai a következők:

 • a harmadik életévüket betöltött gyermek, tanuló teljes körű pszichológiai, pedagógiai-gyógypedagógiai vizsgálata,
 • a beilleszkedési, a tanulási, a magatartási nehézség megállapítása vagy kizárása és az ehhez kapcsolódó felülvizsgálatok elvégzése,

 • a gyermek iskolába lépéséhez szükséges fejlettségének megállapítása.

Nevelési tanácsadás, a nevelési tanácsadás feladatai:

A nyilvántartásba vételt követően a szülővel az első problémafeltáró beszélgetés lebonyolítása, a gyermek, a tanuló adaptív viselkedésének, szociális érettségének felmérése, ennek eredményeképpen tanácsadásban részesítés vagy a szakszolgálati ellátásba vétel szükségességének meghatározása.

Segítség nyújtása a gyermek családi-, és óvodai neveléséhez, a tanuló iskolai neveléséhez és oktatásához, ha a gyermek, tanuló egyéni adottsága, fejlettsége, képessége, tehetsége, fejlődésének üteme indokolja. Ennek keretében pedagógiai, pszichológiai támogatást, fejlesztést, terápiás gondozást nyújt a gyermeknek, a tanulónak, támogatja a család nevelő, a pedagógus nevelő és oktató munkáját, szükség esetén segíti a nevelési-oktatási intézmények és a család kapcsolattartását.

Pszichés állapot feltárását célzó vizsgálat végzése és szakértői vélemény készítése a szülő, illetve jogszabályban meghatározott esetben a gyámügyi, gyermekvédelmi, gyermekjóléti intézmény kérésére.

Prevenciós tevékenység keretében együttműködés a védőnői és gyermekorvosi hálózattal, a gyermek korai fejlődési időszakában teljes körű családi mentálhigiénés intervenció biztosítása, valamint az óvodai nevelésben részesülő, negyedik életévüket betöltött gyermekek körében a tanulási és beilleszkedési nehézségek megelőzése céljából - a szülő előzetes hozzájárulásával - szűrés végzése.

Komplex pszichológiai és gyógypedagógiai ellátás keretében folyamatdiagnosztikai célú vizsgálatot, valamint gondozást végez, terápiás ellátást, korrektív megsegítést nyújt a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján a nevelési tanácsadás keretében fejlesztésben részesülő gyermekek, tanulók számára, továbbá tanácsadást biztosít, és konzultációs lehetőséget nyújt a gyermekek, a tanulók szülei, pedagógusai részére. A gyermek, a tanuló fejlesztése során az állapotára irányuló változásokat a folyamatdiagnosztika során értékeli.


Logopédiai ellátás:

Feladata a beszédindítás, a hang- beszéd- és nyelvfejlődési elmaradás, a beszédhibák és a nyelvi-kommunikációs zavarok javítása, a diszlexia, a diszortográfia, a diszgráfia, a diszkalkulia kialakulásának megelőzése a beszéd technikai és tartalmi fejlesztését szolgáló logopédiai terápiás foglalkozáson.

A logopédiai ellátás keretében el kell végezni az óvodai nevelésben részt vevő, harmadik és ötödik életévüket betöltött gyermekek szűrését, és annak eredménye alapján, és szükség szerint a gyermek további egyéni logopédiai, pedagógiai, pszichológiai, orvosi vizsgálata kezdeményezhető.
Részletes logopédiai vizsgálat és logopédiai vizsgálati vélemény alapján a gyermek további logopédiai ellátása megszervezendő.


Gyógytestnevelés:

Feladata a gyermek, a tanuló speciális egészségügyi célú testnevelési foglalkoztatása, ha az iskolaorvosi vagy szakorvosi vizsgálat alapján a gyermek jogosult a gyógytestnevelés ellátásra.


Kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása:

 • korai tehetség-felismerés, tehetségazonosítás,
 • a tehetséges gyermek személyiségfejlődésének támogatása, további megsegítésre irányítása,
 • önismereti csoport szervezése és vezetése a tehetséges gyermekek részére,
 • tanácsadás, támogatás a szülő, konzultáció a pedagógus részére,
 • speciális tehetségprogramban való részvételre javaslat adása,
 • a tehetségazonosítás, a tehetséggondozás feladatát ellátó pszichológus szakmai kapcsolatot tart a tehetségfejlesztő programok vezetőivel és az iskola-, óvodapszichológussal,
 • javaslatot tesz a tanuló számára a tehetségprogramba történő bekapcsolódásra,
 • kimeneti méréseket végez, tehetségfejlesztő műhelyek vezetői számára konzultációs lehetőségek biztosítása, melyet a tehetségkoordinátor lát el.


A szolgáltatások igénybe vehetők:

 • személyes megkeresés

 • telefonon történő bejelentkezés

 • írásos megkeresés formájában

OLDALTÉRKÉP Copyright © 2013 ptpszk.hu. Minden jog fenntartva. • Weboldal fejlesztő: impressive.hu Kft. • Dizájn: TuckyDesign